1° Perugia Open Challenge Tour 1993

//1° Perugia Open Challenge Tour 1993